Showing posts with label bien-tap-video. Show all posts
Showing posts with label bien-tap-video. Show all posts
   

Cách làm mờ, làm nổi bật các chi tiết trong video bằng Camatasia

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia: Hướng dẫn cách xử lý khi Camtasia không nhận file mp4

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Cách phóng to các chi tiết trong video

 •  No comments
   

Làm video ca nhạc bằng camtasia

 •  No comments
   

Hướng dẫn lồng 2 video vào nhau bằng Camtasia 9

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia 8: Thêm hình dạng phác họa vào video

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Thêm chữ vào trong video

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Hướng dẫn điều chỉnh âm thanh

 •  No comments