Kiếm tiền Youtube 2021 - Mất bao lâu để Youtube bật kiếm tiền kênh Youtube kể từ khi Kênh đủ điều kiện?

Quy trình xem xét để bật kiếm tiền kênh Youtube thế nào?

Sau khi kênh của bạn đạt ngưỡng về số người đăng ký và thời gian xem, đồng thời, kênh của bạn đã ký điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube và kết nối với tài khoản AdSense, thì đơn đăng ký của bạn sẽ được thêm vào hàng đợi. Nhân viên đánh giá của Google sẽ xem xét toàn bộ kênh của bạn để kiểm tra xem kênh có tuân thủ các chính sách kiếm tiền của YouTube hay không.

Google sẽ liên hệ với bạn qua email để thông báo quyết định sau khi hoàn tất quy trình xem xét, qui trình này thường mất khoảng 1 tháng sau khi kênh đạt ngưỡng theo qui định.

Lưu ý: Đôi khi, bạn có thể phải đợi hơn 1 tháng. Có nhiều lý do dẫn đến sự chậm trễ, chẳng hạn như:
- Số lượng đơn đăng ký nhiều hơn bình thường
- Các vấn đề về hệ thống hoặc đôi khi Google có thể cần phải bố trí lại các nguồn lực. 
- Các chuyên gia chính sách của Google đều cố gắng xử lý các đơn đăng ký nhanh nhất có thể, nhưng vẫn có thể có sự chậm trễ vì số lượng chuyên gia là có hạn.

YouTube có thể đẩy nhanh quá trình xem xét đơn đăng ký của tôi được không?

Rất tiếc là các nhóm đánh giá của Google thường không thể đẩy nhanh quá trình xem xét đơn đăng ký của bạn được. Tất cả các đơn đăng ký đều được đưa vào hàng đợi và được xử lý theo thứ tự tiếp nhận. 

Đôi khi, một số kênh cần qua nhiều lần xem xét, đặc biệt nếu như nhiều nhân viên đánh giá không thống nhất về mức độ phù hợp để tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Trong những trường hợp như vậy, thời gian đưa ra quyết định có thể lâu hơn vì YouTube có thể cần xem xét nhiều lần.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->