Kiếm tiền Youtube 2021 - Quản lý kênh YouTube: 2 lựa chọn giành cho bạn

Để có thể quản lý kênh Youtube do mình tạo ra bạn có thể 1 trong 2 hình thức, đó là dùng tài khoản gmail cá nhân để kết nối kênh youtube hoặc dùng tài khoản thương hiệu để quản lý kênh. Bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ hơn những khác nhau của 2 cách quản lý kênh này nhé:

Bạn có thể thiết lập kênh YouTube của mình sao cho chỉ mình bạn có thể quản lý hoặc nhiều người có thể quản lý. Bạn có thể chọn từ một trong các tùy chọn sau đây cho kênh YouTube:

a. Kết nối kênh với Tài khoản Google cá nhân của bạn: Kênh sẽ sử dụng tên Tài khoản Google và ảnh của bạn.

b. Kết nối kênh với Tài khoản thương hiệu: Kênh YouTube có thể sử dụng một tên khác với tên bạn sử dụng trên Tài khoản Google.

1. Sử dụng Tài khoản Google của bạn

Tài khoản Google chỉ dành riêng cho một người nên tài khoản sử dụng một tên và thông tin nhận dạng trên tất cả các dịch vụ của Google, kể cả trên kênh YouTube bất kỳ được kết nối.


Trường hợp bạn kết nối kênh YouTube với Tài khoản Google:

Ai có thể quản lý kênh: Chỉ bạn mới có thể truy cập kênh YouTube và bạn phải sử dụng Tài khoản Google của mình.

Tên và ảnh nào hiển thị: Kênh YouTube sử dụng cùng một tên và ảnh như Tài khoản Google của bạn (và các dịch vụ khác trên Google, chẳng hạn như Gmail hoặc Google Tài liệu).

2. Sử dụng Tài khoản thương hiệu

Bạn có thể chia sẻ kênh YouTube được kết nối với Tài khoản thương hiệu qua nhiều tài khoản.


Nếu bạn kết nối kênh YouTube với Tài khoản thương hiệu:

Ai có thể quản lý và sở hữu kênh: Nhiều Tài khoản Google có thể quản lý và sở hữu Tài khoản thương hiệu; bất kỳ người quản lý và chủ sở hữu nào trong số đó cũng có thể truy cập vào kênh YouTube kết nối với Tài khoản thương hiệu. 

Nếu bạn thêm chủ sở hữu khác vào kênh, họ có thể thực hiện mọi hành động đối với kênh, bao gồm cả việc xóa kênh và xóa các chủ sở hữu khác.

Tên và ảnh nào hiển thị: Kênh YouTube có thể có tên và ảnh khác với Tài khoản Google và bất kỳ Tài khoản Google nào của người quản lý.

Sử dụng Tài khoản thương hiệu do Tài khoản Google của bạn quản lý

Bạn có thể sử dụng một Tài khoản Google để quản lý nhiều Tài khoản thương hiệu được kết nối với kênh YouTube.


Nếu bạn kết nối kênh YouTube với Tài khoản thương hiệu chỉ do Tài khoản Google của bạn quản lý:

Ai có thể quản lý kênh: Nếu nhiều kênh YouTube của bạn được kết nối với Tài khoản thương hiệu, bạn có thể quản lý tất cả các kênh đó thông qua một Tài khoản Google mà không cần đăng xuất. 


Tên và ảnh nào hiển thị: Kênh YouTube có thể có tên và ảnh khác với Tài khoản Google và bất kỳ Tài khoản thương hiệu nào do kênh quản lý.

Lời kết:

Nếu bạn muốn chỉ 1 mình bạn quản lý kênh youtube thì bạn sử dụng tài khoản gmail riêng. Nếu bạn muốn nhiều người cùng quản lý kênh youtube thì bạn hãy chuyển sang tài khoản thương hiệu để chia sẽ cho nhiều người cùng quản lý kênh  youtube

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->