Kiếm tiền Youtube 2021 - Cách kiểm tra kênh Youtube có tài khoản thương hiệu hay chưa?

Kênh Youtube có thể được quản lý bằng tài khoản gmail của Google hoặc quản lý bằng tài khoản thương hiệu. 
Nếu một kênh liên kết với một Tài khoản thương hiệu, thì nhiều người có thể cùng quản lý kênh đó thông qua Tài khoản Google của họ. 

Khi có một Tài khoản thương hiệu, bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý các kênh YouTube.

Cách kiểm tra tài khoản thương hiệu trên kênh Youtube

Trước tiên, hãy kiểm tra xem kênh của bạn có liên kết với Tài khoản thương hiệu nào không:

Truy cập vào www.myaccount.google.com/brandaccounts. Trước tiên, bạn có thể cần đăng nhập.

Trong phần "Tài khoản thương hiệu của bạn", hãy tìm Tài khoản thương hiệu được liên kết.
Kiểm tra tai khoản thương hiệu Youtube

Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng đúng tài khoản hay không bằng cách chọn ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải nếu bạn không thấy tài khoản nào trong danh sách.
Kiểm tra tài khoản Gmail đang sử dụng

Trên YouTube, bạn chỉ dùng được một kênh tại một thời điểm. Ngay cả khi bạn có Tài khoản thương hiệu, thì không có nghĩa là bạn đang tự động sử dụng tài khoản đó. Tìm hiểu cách chuyển đổi giữa các tài khoản.


Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->