Showing posts with label tin-tuc-corona. Show all posts
Showing posts with label tin-tuc-corona. Show all posts
   

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM BLUEZONE

 •  No comments
   

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19

 •  No comments
   

Kế hoạch phòng chống Covid-19

 •  No comments
   

Các thông tin về vi rút corona chủng mới nCoV2019

 •  No comments
   

Tập huấn về Giám sát, chẩn đoán và điều trị nCoV Lâm Đồng

 •  No comments
   

Cập nhật tình hình 2019-nCoV đến 7h45 ngày 05-02-2020

 •  No comments
   

công bố những cơ sở y tế điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Lâm Đồng

 •  No comments
   

Nơi khám bệnh nhân nghi nhiễm vi rút corona

 •  No comments
   

Các Quyết định của Bộ Y tế về bệnh corona

 •  No comments