Quyết định 4800 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tóm tắt 1 số nội dung chính trong Quyết định 4800

Theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT có 03 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch là: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian (Tiêu chí 1); Độ bao phủ vắc xin (Tiêu chí 2)đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến (Tiêu chí 3). Trường hợp không đạt Tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch.

Đáng chú ý, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Đồng thời, đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Xem thêm: 

03 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế theo Nghị quyết 128 của Chính Phủ


Nội dung Quyết định 4800 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ
Tags: blog

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->