Nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại các địa phương

Phân loại 4 cấp độ dịch

Nghị quyết quy định phân loại cấp độ dịch theo 4 cấp
(1) Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; 
(2) Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; 
(3) Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; 
(4) Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch từ quy mô cấp xã; khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, quy định 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm: 
(1) Tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; 
(2) Độ bao phủ vaccine (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỉ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỉ lệ tiêm đủ liều); 
(3) Khả năng thu dung, điều trị của các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung).
Chi tiết NQ số 128/NQ-CP

Tags: blog

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->