Sách giáo khoa dạng file PDF từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2021 - 2022

Trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển sách giáo khoa đến học sinh gặp nhiều khó khăn. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, các nhà xuất bản phải số hóa sách giáo khoa theo dạng PDF gửi đến các nhà trường để nghiên cứu, tập huấn cho giáo viên chuẩn bị cho năm học mới.

Bên dưới là đường link tải các bộ sách giáo khoa theo các khối học từ lớp 1 đến lớp năm học 2021-2022. 

Bộ sách giáo khoa lớp 1: Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 2: Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 3Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 4Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 5Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 6Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 7Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 8Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 9Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 10Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 11Tải tại đây

Bộ sách giáo khoa lớp 12Tải tại đây

Ngoài ra, bạn có thể cho các cháu học Online tại trang website của Nhà xuất bản giảo dục

Tags: blog

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->