Kiếm tiền Youtube 2021 - Nguyên tắc Cộng đồng trên Youtube là gì?

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về nguyên tắc cộng đồng của youtube, nguyên tắc này cực kỳ quan trong đối với những Youtuber muốn trở thành đối tác và kiếm tiền trên Youtube.

Nguyên tắc cộng đồng trên Youtube là gì?

Nguyên tắc cộng đồng của Youtube là những quy tắc cơ bản giúp đảm bảo YouTube là nền tảng tốt nhất để mọi người lắng nghe, chia sẻ và xây dựng cộng đồng. Nguyên tắc cộng đồng trình bày các loại nội dung được phép xuất hiện trên YouTube, các quy tắc về việc cấm đăng các nội dung như nội dung vi phạm hoặc quấy rối và nhiều quy tắc khác.

Thông báo vị phạm Nguyên tắc cộng đồng trên kênh Youtube

Youtube kiểm soát nguyên tắc cộng đồng như thế nào?

YouTube kết hợp công nghệ và con người để gắn cờ cho nội dung không phù hợp và thực thi các nguyên tắc này. 

Kênh vi phạm nguyên tắc cộng đồng sẽ bị tình trạng gì?

Nếu Youtube phát hiện thấy nội dung trên kênh youtube của bạn không tuân theo Nguyên tắc cộng đồng, kênh của bạn sẽ nhận được một cảnh báo cho lần đầu tiên vi phạm và video đó sẽ bị Youtube xóa đi. Bạn có quyền được kháng cáo nếu thấy nội dung mình đăng tải không vi phạm chính sách của Youtube. Đội ngũ của Youtube sẽ xem xét kháng cáo của bạn và sẽ trả lời cho bạn. Quyết định của đội ngũ này sẽ là quyết định cuối cùng và bạn sẽ không được kháng cáo nữa

Thông báo của Youtube cho lần đầu vi phạm nguyên tắc cộng đồng


Lần tiếp theo nếu tiếp tục vi phạm, bạn sẽ phải nhận cảnh cáo do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Nội dung video của bạn sẽ bị Youtube xóa đi. Nhưng Youtube cũng biết rằng việc vi phạm của bạn có thể do không cố ý hoặc do chưa hiểu hết nguyên tắc cộng đồng của mình nên lần vi phạm đầu tiên Kênh Youtube của bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Youtube sẽ nhắc nhở kênh và lời nhắc này sẽ tồn tại trên kênh khi bạn vào trang quản trị sẽ thấy thông báo này. Thông báo này sẽ không mất đi để nhắc nhở chủ kênh về việc vi phạm này.

Lời cảnh báo cho lần vi phạm thứ 2 về nguyên tắc cộng đồng

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục vi phạm nguyên tắc cộng đồng của Youtube sau khi nhận 1 Cảnh cáo?

Nếu sau khi nhận cảnh báo cho lần đầu vi phạm và đã tiếp tục nhận 1 cảnh cáo do vi phạm nguyên tắc cộng đồng mà kênh lại tiếp tục vi phạm thì: 

  • Nhận cảnh cáo lần 2: Kênh sẽ không thể đăng bất kỳ nội dung nào trong vòng 1 tuần, bao gồm video, sự kiện trực tiếp, câu chuyện, hình thu nhỏ tùy chỉnh, Danh sách phát và bài đăng
  • Nhận cảnh cáo lần 3: Kênh sẽ không thể đăng bất kỳ nội dung nào trong vòng 2 tuần, bao gồm video, sự kiện trực tiếp, câu chuyện, hình thu nhỏ tùy chỉnh, Danh sách phát và bài đăng
  • Nhận cảnh cáo lần 4: thì kênh Youtube của bạn sẽ bị chấm dứt
Cảnh báo vi phạm nguyên tắc cộng động của Youtube trên kênh


Lưu ý: Tùy vào mức độ vi phạm mà Youtube có thể chấm dứt kênh bạn sớm hơn thường lệ, chứ không phải theo qui trình 4 lần nhận cảnh báo như trên

Nếu bạn nhận một cảnh cáo, hãy đảm bảo xem lại lý do và tìm hiểu thêm tại Trung tâm chính sách để tránh vi phạm trong tương lai. Nếu cho rằng nội dung của bạn không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, thì bạn có thể kháng nghị quyết định đó. 

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->