Kiếm tiền Youtube 2021 - Những thay đổi sắp tới về thuế đối với thu nhập của bạn trên YouTube

Sáng ngày 11/3/2021 Google đã email cho tất cả các kênh đối tác của mình (Các kênh Youtube đã được bật kiếm tiền) để thông báo việc bắt buộc phải khấu trừ thuế Hoa Kỳ đối với các khoản thanh toán trả cho các nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ vào cuối năm nay, chính sách này sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 6 năm 2021).

Trong thời gian tới, Google sẽ yêu cầu các kênh đối tác gửi thông tin thuế của mình trong AdSense để xác định đúng số tiền thuế cần khấu trừ (nếu có). Nếu trong trường hợp các chủ kênh youtube không cung cấp thông tin thuế trước
ngày 31 tháng 5 năm 2021, Google có thể bắt buộc khấu trừ lên tới 24% tổng thu nhập của bạn trên toàn thế giới.

Các kênh Youtube cần phải làm gì?

Trong vài tuần tới, Các kênh Youtube sẽ nhận được một email yêu cầu gửi thông tin thuế của họ trong AdSense. Công cụ thuế trực tuyến trong AdSense gồm có 6 bước và sẽ yêu cầu chủ sở hữu các kênh trả lời một loạt câu hỏi nhằm hướng dẫn chủ kênh hoàn thành quy trình để xác định xem kênh đó có phải nộp thuế của Hoa Kỳ không. 

Để biết thêm thông tin về những thay đổi này và xem danh sách thông tin thuế cần chuẩn bị, các bạn hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google.

Vì sao lại có sự thay đổi này?

Theo Chương 3 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ, Google có trách nhiệm thu thập thông tin thuế của tất cả những nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ đang tham gia kiếm tiền và khấu trừ thuế trong một số trường hợp mà nhà sáng tạo kiếm thu nhập từ người xem ở Hoa Kỳ.

Đối với những nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ, Google sẽ sớm thay đổi một số điểm trong Điều khoản dịch vụ. Theo đó, doanh thu của các kênh từ YouTube sẽ được coi là phí bản quyền theo quy định thuế của Hoa Kỳ. Việc này có thể ảnh hưởng đến cách tính thuế đối với thu nhập của các kênh và theo luật của Hoa Kỳ, Google sẽ phải khấu trừ thuế.

Thu nhập của các Kênh Youtube sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Nếu các kênh cung cấp thông tin thuế, thì các khoản thuế của Hoa Kỳ có thể chỉ áp dụng đối với những khoản thu nhập hàng tháng của kênh từ AdSense ở Hoa Kỳ (tức là doanh thu kiếm được từ người xem ở Hoa Kỳ thông qua lượt xem quảng cáo, YouTube Premium, Super Chat, Hình dán đặc biệt và tính năng Hội viên của kênh)

Nếu các chủ kênh không cung cấp thông tin thuế thì theo mặc định, thuế suất của kênh đó có thể bị tính ở mức cao hơn thuế suất nhà thầu nước ngoài dự phòng đối với cá nhân
(24% tổng thu nhập trên toàn thế giới). 

Để ước tính mức tác động mà thu nhập của kênh có thể phải chịu, bạn hãy làm theo hướng dẫn này.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->