Làm video máy bay bay theo lịch trình trên bản đồ bằng phần mềm Camtasia 9

Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm máy bay bay theo lịch trình đã định sẵn bằng phần mềm Camtasia 9, 


Để làm được video này chúng ta cần phải chuẩn bị các hình ảnh sau:
- Hình máy bay không nền
- Lộ trình của chuyển bay
- Bản đồ của chuyến bay
- Thông tin chuyến bay

Tags: camtasia

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->