Làm video máy bay bay theo lịch trình trên bản đồ bằng phần mềm Camtasia 9

Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm máy bay bay theo lịch trình đã định sẵn bằng phần mềm Camtasia 9, 


Để làm được video này chúng ta cần phải chuẩn bị các hình ảnh sau:
- Hình máy bay không nền
- Lộ trình của chuyển bay
- Bản đồ của chuyến bay
- Thông tin chuyến bay

Bạn vừa xem bài viết "
Làm video máy bay bay theo lịch trình trên bản đồ bằng phần mềm Camtasia 9
"
Tác giả: Nguyen Xuan Ngoc - Admin Nguyễn Xuân Ngọc
Ghi rõ nguồn www.nguyenxuanngoc.net khi đăng tải lại bài viết này

No comments:

Post a Comment