Tài liệu bệnh lây truyền từ động vật sang người

Thông tư Số: 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27 tháng 5 năm 2013 ký kết giữa Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp trong giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, truyền thông, đào tạo, nghiên cứu khoa học về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người giữa các đơn vị của ngành y tế và ngành nông nghiệp.

Danh mục các bệnh lây truyền từ động vật sang người 

 1. Bệnh Cúm A (H5N1)
 2. Bệnh Dại.
 3. Bệnh Liên cầu khuẩn lợn
 4. Bệnh Than (nhiệt thán).
 5. Bệnh Xoắn khuẩn vàng da (leptospirosis). 

GIÁM SÁT BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI


Điều 4. Nội dung phối hợp trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người

1. Trao đổi các thông tin về ca bệnh, ổ dịch trên động vật hoặc trên người:

a) Các thông tin về trường hợp bệnh, ổ dịch trên động vật:
- Ngày phát hiện trường hợp bệnh, ổ dịch đầu tiên nghi ngờ mắc bệnh hoặc đã
xác định mắc bệnh có thể lây sang người;
- Tên, loài động vật mắc bệnh;
- Địa điểm ghi nhận các trường hợp bệnh, ổ dịch trên động vật, số mắc, chết,số đàn lây nhiễm;
- Triệu chứng lâm sàng của động vật nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh lây truyền từ động vật sang người;
- Kết quả xét nghiệm: ngày xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm, số mẫu xét nghiệm, số xét nghiệm dương tính, âm tính;
- Đặc điểm chăn nuôi động vật bị mắc bệnh;
- Các biện pháp phòng, chống đã triển khai;
- Đề xuất, kiến nghị các biện pháp giải quyết tiếp.
b) Các thông tin về trường hợp bệnh, ổ dịch trên người:
- Ngày khởi phát, ngày ghi nhận trường hợp bệnh, ổ dịch trên người đầu tiên bị nghi ngờ hoặc đã xác định là mắc bệnh lây truyền từ động vật sang người;
- Địa điểm, số trường hợp mắc, chết;
- Triệu chứng chính của các trường hợp mắc, chết;
- Kết quả xét nghiệm: ngày xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm, số mẫu xét nghiệm, số xét nghiệm dương tính, âm tính;
- Các yếu tố nguy cơ; 
- Các biện pháp phòng, chống đã triển khai;
- Đề xuất, kiến nghị các biện pháp giải quyết tiếp. 

Tài liệu tập huấn bệnh lây truyền từ động vật sang người
 1. Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh dại
 2. Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
 3. Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh xoắn khuẩn vàng da trên người
 4. Quy trình xử lý ổ dịch cúm A/H5N1 trên người
Tải tài liệu tại đây

Tags: tai-lieu

Đăng nhận xét

Tin liên quan

  -->