Công cụ tìm video trùng lặp trên Youtube Copyright Match Tool

Copyright Match Tool là gì?


Copyright Match Tool là công cụ Youtube giành cho các đối tác của mình, công cụ này sẽ tìm tất cả các bản tải lại lên trùng khớp với video gốc của bạn trên các kênh YouTube khác. Sau khi công cụ này tìm thấy một video trùng khớp, bạn có thể xem xét video đó trong YouTube Studio và chọn hành động mà mình muốn thực hiện. Hiện tại, Youtube chỉ cung cấp công cụ Copyright Match Tool cho những kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube, nghĩa là các kênh đã được bật chức năng kiếm tiền


Copyright Match Tool hoạt động như thế nào?

Sau đây là cách hoạt động của công cụ này: Khi bạn tải video gốc lên YouTube, Youtube sẽ bắt đầu quét tất cả các video được tải lên sau video của bạn để kiểm tra xem có bất kỳ video nào trong số đó có nội dung trùng khớp với video của bạn hay không. Điều quan trọng là bạn phải là người đầu tiên tải nội dung đó lên YouTube dưới dạng video công khai vì chúng tôi sử dụng thời gian tải video lên để quyết định người nào sẽ nhìn thấy video trùng khớp. Hãy nhớ thường xuyên quay lại để xem bất kỳ video trùng khớp mới nào mà chúng tôi đã tìm thấy.

Lưu ý khi sử dụng công cụ Copyright Match Tool

Hãy nhớ sử dụng Copyright Match Tool một cách có trách nhiệm. Việc sử dụng sai cách, bao gồm cả việc cố ý hoặc nhiều lần lạm dụng quy trình xóa do vi phạm bản quyền hoặc tìm cách thăm dò hay áp dụng kỹ thuật đảo ngược hệ thống so khớp có thể khiến bạn mất quyền sử dụng công cụ này hoặc chấm dứt quan hệ cộng tác với YouTube

Chỉ vì chúng tôi đã tìm thấy một video đã tải lên trùng khớp với video của bạn không có nghĩa rằng video đó vi phạm bản quyền. Bạn có trách nhiệm đánh giá từng video và xem xét liệu chính sách sử dụng hợp lý, xử lý hợp lý hoặc trường hợp ngoại lệ tương tự với bản quyền có áp dụng không trước khi gửi yêu cầu gỡ bỏ video đó.

Cách sử dụng công cụ Copyright Match Tool

Xem video hướng dẫn ở trên

Sau khi gửi yêu cầu, bạn nên thường xuyên kiểm tra email để phòng trường hợp chúng tôi cần có thêm thông tin trước khi xử lý yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra tab Yêu cầu xóa để xem hồ sơ các yêu cầu đã gửi và trạng thái cập nhật của các yêu cầu này.

Xem thêm các nội dung về Kiếm tiền với Youtube tại đây
Xem các Video về Kiếm tiền với Youtube tại đây

NGUYỄN XUÂN NGỌC (Theo Youtube)
Bạn vừa xem bài viết "
Công cụ tìm video trùng lặp trên Youtube Copyright Match Tool
"
Tác giả: Nguyen Xuan Ngoc - Admin Nguyễn Xuân Ngọc
Ghi rõ nguồn www.nguyenxuanngoc.net khi đăng tải lại bài viết này

No comments:

Post a Comment