Thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm bản quyền trên Youtube

Nếu bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền thì tức là video của bạn đã bị gỡ khỏi YouTube vì một chủ sở hữu bản quyền đã gửi cho Youtube. Khi một chủ sở hữu bản quyền chính thức thông báo với Youtube rằng họ không có phép người dùng sử dụng video thì Youtube sẽ gỡ video đó xuống.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền?

Tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm. Cảnh cáo vi phạm bản quyền mà bạn nhận được chỉ đóng vai trò như một lời cảnh báo. Tuy nhiên, cảnh cáo vi phạm bản quyền có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của bạn. Ngoài ra, nếu sự kiện trực tiếp hoặc bản lưu trữ sự kiện trực tiếp của bạn bị xóa vì vi phạm bản quyền thì chúng tôi sẽ hạn chế khả năng phát trực tiếp của bạn trong vòng 90 ngày.

Nếu bạn nhận được ba cảnh cáo bản quyền, thì:
 • Tài khoản của bạn cùng với tất cả các kênh đã liên kết sẽ bị chấm dứt hoạt động.
 • Tất cả các video đã tải lên tài khoản của bạn sẽ bị xóa.
 • Bạn sẽ không thể tạo kênh mới.

Cách xem thông tin về cảnh cáo của bạn:

 • Đăng nhập vào YouTube Studio.
 • Ở menu bên trái, hãy chọn Video. 
 • Nhấp vào mục Khiếu nại về bản quyền bên cạnh video tương ứng trong cột Kiếm tiền, nếu có. Nếu không, bạn sẽ thấy tùy chọn này trong cột Trạng thái hiển thị.
 • Nhấp vào Xem chi tiết khiếu nại về bản quyền

Hướng dẫn dành cho Creator Studio Classic

 • Đăng nhập vào YouTube.
 • Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp chuột vào biểu tượng tài khoản của bạn.
 • Nhấp vào Creator Studio.
 • Ở bên trái, hãy nhấp vào Trình quản lý video.
 • Chọn Thông báo bản quyền.
 • Nhấp vào mục Cảnh cáo vi phạm bản quyền bên cạnh một video để tìm hiểu thêm về việc xóa video đó.

Cách giải quyết cảnh cáo vi phạm bản quyền

ba cách để giải quyết cảnh cáo bản quyền:
 • Chờ cảnh cáo hết hiệu lực: Cảnh cáo vi phạm bản quyền sẽ hết hiệu lực sau 90 ngày, với điều kiện là bạn phải hoàn thành các nội dung học tập trong Học viện về bản quyền.
 • Yêu cầu rút đơn khiếu nại: Bạn có thể liên hệ với người đã khiếu nại video của bạn và yêu cầu họ rút lại đơn khiếu nại vi phạm bản quyền.
 • Gửi thông báo phản đối: Nếu video của bạn bị xóa nhầm vì bị xác định nhầm là vi phạm hoặc có thể xem là trường hợp sử dụng hợp lý, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối.
Xem thêm các nội dung về Kiếm tiền với Youtube tại đây
Xem các Video về Kiếm tiền với Youtube tại đây
Nguyễn Xuân Ngọc

2 Nhận xét

Tin liên quan

  -->