Hướng dẫn tạo Sitemap cho website BLog

Sitemap là một nơi chứa tất cả các bài viết, các label để người dùng có thể vào tìm kiếm, theo dõi và xem toàn bộ nội dung website của bạn. Có nhiều cách để tạo Sitemap, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo sitemap đơn giản nhất, ngoài ra sitemap này có giao diện khá đẹp

Hướng dẫn tạo sitemap cực đẹp cho Blogspot

-  Truy cập vào trang quản trị Blogger: https://www.blogger.com
-  Vào Trang (Page), tiếp tục tạo trang mới cho sitemap (New page)
- Chuyển sang tab HTML, dán đoạn code dưới đây vào
<link href="https://dl.dropbox.com/s/83zedha973pbecv/tabbed-toc-skin-sitemap.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">Loading...</span></div>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
blogUrl: "https://www.nguyenxuanngoc.net/", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc", // Container ID
activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
showDates: false, // `true` to show the post date
showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
numChars: 200, // Number of summary chars
showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
thumbSize: 40, // Thumbnail size
noThumb: "http://lh3.ggpht.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
monthNames: [ // Array of month names
"January",
"February",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"December"
],
newTabLink: true, // Open link in new window?
maxResults: 99999, // Maximum post results
preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script src="https://dl.dropbox.com/s/jak1mqt2qj1msf4/tabbed-toc-sitemap.js" type="text/javascript"></script>

Thay nguyenxuanngoc.net thành tên website của bạn. 
Chọn xuất bản, bạn vào lại trang là xem kết quả mình vừa tạo ra nhé, 
Chúc các bạn làm thành công!
Tags: lam-web

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->