Showing posts with label camtasia. Show all posts
Showing posts with label camtasia. Show all posts
   

Làm video ca nhạc bằng camtasia

 •  No comments
   

Hướng dẫn lồng 2 video vào nhau bằng Camtasia 9

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia 8: Thêm hình dạng phác họa vào video

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Thêm chữ vào trong video

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Hướng dẫn điều chỉnh âm thanh

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Cách cắt bớt màn hình hiển thị video

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia - Cách làm logo xoay 360 độ trong video

 •  No comments