Showing posts with label bien-tap-video. Show all posts
Showing posts with label bien-tap-video. Show all posts
   

Làm video ca nhạc bằng camtasia

 •  No comments
   

Hướng dẫn lồng 2 video vào nhau bằng Camtasia 9

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia 8: Thêm hình dạng phác họa vào video

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Thêm chữ vào trong video

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Hướng dẫn điều chỉnh âm thanh

 •  No comments
   

Xem tổng kết Kênh Youtube trong 1 năm

 •  No comments
   

Phần mềm Camtasia Studio: Tạo hiệu ứng gương lật trong video

 •  No comments